Chat met ons
Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

De privacy van uw gegevens heeft hoge prioriteit, want: 

 • Wij verwerken, bewaren en beveiligen uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid; 
 • Wij behandelen uw medische en persoonlijke gegevens, volgens alle AVG normen; 
 • Wij wisselen u gegevens alleen uit met andere partijen (zoals artsen, assistenten en zorgverzekeraars) om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen en u zo goed mogelijk te helpen, nooit voor andere doeleinden; 
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te helpen op de volgende manier; 
  • Om de afhandeling van de administratie juist te laten verlopen 
  • Om contact met u te houden over nazorg en controle 
  • Om u te informeren over afspraken 
  • Om uw vraag of klacht te verwerken 

De gegevens die we hiervoor nodig hebben zijn: 

 • Naam, adres en woonplaats
 • Burgerservicenummer
 • Geboortedatum 
 • Contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer)

Eventuele uitwisseling van deze gegevens – met uw toestemming – met een arts of andere zorgverleners gebeurt via een beveiligd digitaal kanaal en deze gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk. 

Back To Top